Põhiväärtused

20 aastat kvaliteeti

Igapäevases töös juhindume ettevõtte põhiväärtustest, milleks on:

 

1.   Kliendikesksus

 • Pakume kliendile kvaliteetseid tooteid ja teenuseid
 • Püüame lisaväärtust pakkudes ületada kliendi ootusi
 • Väärtustame kliendi tagasisidet
 

2.   Ausus

 • Oleme ausad enese ja teiste vastu
 • Oleme usaldusväärsed
 

3.   Meeskond kui väärtus

 • Austame ennast ja teisi
 • Väärtustame partnerlust
 • Soosime avatud suhtlemist
 • Toetame üksteist
 

4.   Professionaalsus

 • Püüame olla oma tegevusvaldkonnas parimad
 • Läbi enesetäiendamise suurendame oma oskusi ja teadmisi
 • Võtame vastutust ning leiame lahendusi
 • Seame eesmärke ning anname endast parima nende saavutamiseks
 

5.   Areng

 • Oleme avatud uutele võimalustele
 • Genereerime uusi ideid, töötame need läbi ning viime ellu
 • Oleme paindlikud
 

6.   Positiivne ellusuhtumine

 • Keskendume lahendustele, otsimata ettekäändeid või vabandusi
 • Oleme heatujulised