Struktuur

Andrese Klaasi AS-s töötab põhikohaga 40 inimest, kellest 30 tegeleb otseselt tootmisega.

Ettevõtte juhtkonna moodustavad tegevdirektor, müügidirektor ja kvaliteedijuht.

Oleme seadnud eesmärgiks vähendada tööjõuvoolavust ning motiveerida inimesi veelgi efektiivsemalt töötama. Kuna me oleme veendunud, et häid tulemusi on võimalik saavutada ainult kõrgelt kvalifitseeritud personaliga, oleme loonud oma töötajatele koolitussüsteemi.

Kord aastas hindame iga töötaja arengut ja selgitame välja tema koolitusvajaduse, mille põhjal me teda järgneval perioodil koolitame. Uue töötaja sisseelamise hõlbustamiseks rakendame uue töötaja koolitusprogrammi, mis annab uuele inimesele esmased teadmised tema tööks.